Európska noc výskumníkov 2016 v Košiciach

Európska noc výskumníkov 2016 v Košiciach

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima ste videli viac ako 70 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ale aj Prešovskej univerzity a výskumných ústavov SAV. Zdroj: Emil Gažo