Novinky

Profesor Pavel Alexy nás v Starej tržnici vtiahne do sveta plastov

Ekológia a plasty okolo nás bude prednáška profesora Pavla Alexyho na mimoriadne aktuálnu tému spojenú s klimatickou krízou a životným prostredím. Profesor Alexy v súčasnosti pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je významným ved...

Dôležité je inovovať zodpovedne, aby sa ekologické správanie stalo samozrejmosťou

Na Európskej noci výskumníkov už po tretíkrát predstaví svoje aktivity pripravované v rámci národného projektu inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zatiaľ čo vedci a výskumníci prinášajú nové poznatky a nimi zlepšujú náš život, inovujme.sk sa snaží do slovenských podnikov a na ...

Desí ma nezáujem časti svetovej verejnosti o krízu spojenú s klimatickými zmenami

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 - ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY Elektrárňa Piešťany, centrum zážitkového vzdelávania fungujúceho na základe podpory Nadácie ZSE, sa opäť predstaví na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Tentokrát bude stánok bohatý na ukážky vzdelávacích programov pre žiakov základných ...

Čo prinesie do Košíc stánok o biologickej diverzite?

Na Európskej noci výskumníkov bude prezentovať svoje aktivity aj Katedra životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rámci katedry funguje aj ústav hygieny zvierat a životného prostredia. Primárnym zámerom Ústavu je výz...

Vedecké a technologické objavy vyžadujú istý čas na ich plné „docenenie“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku int...