Veda bez hraníc - "Ak celosvetovo dokážeme zachraňovať ľudské životy, tak je to výsledkom vedy, výsledkom drobnej práce tisícok ľudí." - Vojtech Rušin

Veda bez hraníc - "Ak celosvetovo dokážeme zachraňovať ľudské životy, tak je to výsledkom vedy, výsledkom drobnej práce tisícok ľudí." - Vojtech Rušin

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? 

V podstate ani nie, až na skutočnosť, že pracujem doma a nie v kancelárii (máme nariadenú prácu doma). V súčasnosti analyzujeme s kolegami z USA štruktúru a dynamiku slnečnej koróny z 3. novembra 2013 vo vzťahu k rozloženiu magnetických polí  na povrchu Slnka a vo vzťahu k emisnej koróne. Teoreticky by mi mal k tomu postačiť internet, no pri tejto analýze potrebujem siahnuť aj na program, ktorý v notebooku doma nemám, ale v inom počítači v kancelárii, ktorý je kódovaný. Našťastie robím aj analýzu bielej koróny vo všeobecnosti, a k tomu mi postačí „vlastný rozum“ a doteraz získané poznatky. 

 Ako prebieha Váš deň v  práci v  dnešných dňoch?

Ako som sa už zmienil, pracujem doma, ale kancelária mi chýba. Predsa len v kancelárii mám väčšie pohodlie ako doma! Možno je to dlhodobý zvyk. Na strane druhej, musím zdôrazniť, že aj doteraz som pracoval doma, hlavne po večeroch. Treba tiež zdôrazniť, že vedecký pracovník pracuje vtedy, keď ho „kopne" múza. Často múdry nápad príde aj v noci a najlepšie je podchytiť si ho.  Aj v posledný víkend sme končili jeden internetový článok bez toho, aby som bol zapísaný v práci. Pracovný čas vedeckého pracovníka by nemal mať stanovený denným rozpisom pracovného času. Naša práca je tvorivou činnosťou a jej výsledkom je to, čo publikujete, čo dávate spoločnosti populárno-vzdelávacou činnosťou, napríklad formou prednášok, besied, diskusii, knižnou tvorbou, výstavami a pod. 

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?

Som presvedčený, že nielen v SAV, ale aj na univerzitách či iných vedeckovýskumných pracoviskách máme šikovných ľudí, ktorí môžu byť v boji proti koronavírusu veľmi užitoční. Nielen tým, že sa vedeckí pracovníci prístrojmi, ktoré získali z európskych štrukturálnych fondov, zapájajú do zisťovania prítomnosti nebezpečného víru, ale aj prínosom nových myšlienok, ako proti nemu bojovať. Aj osveta  je mimoriadne dôležitá, a tá sa cez masovokomunikačné prostriedky robí. 

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?

Ak celosvetovo dokážeme zachraňovať ľudské životy alebo zmierňovať ich následky, tak je to výsledkom vedy, výsledkom drobnej, mravenčej práce tisícok ľudí. Unikátne výsledky, za ktoré vedci získavajú napríklad Nobelove ceny, sa zrodili analýzou tisícok prác vedeckých článkov či pokusov.  Práce na tomto poli je dosť. I tá najjednoduchšia forma života je zložitá – a variabilná! Veď aj to, že sa máme tak dobre, ako sa máme, je výsledkom vedeckého pokroku. Žiaľ, spoločnosť si to neuvedomuje a neoceňuje.      

 Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v  dnešných dňoch robili/nerobili?

Počúvali odporúčania múdrych ľudí (závery krízového štábu). Nepodliehať skepse, nešíriť paniku, neveriť všetkému čo je  na internete, nenaletieť podvodníkom na predaj zázračných liekov (takých jedincov by bolo potrebné exemplárne potrestať) a pod. Po búrke vždy zasvieti Slnko! A tak to bude aj s touto pandémiou, ktorá nie je ani prvou a ani poslednou v dejinách ľudstva. Vývoj života na Zemi nie je statický, ale dynamický a pandémie sú jeho súčasťou a majákom, aby sme sa zamysleli, že to, čo robíme, robíme správne.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma?

Deti (malé) už dávno nemám, ale myslím si, že „vedeckým experimentom“ pre deti by mohla byť príprava odpovedí na úlohy, ktoré by im zadali učitelia cez televíziu – štátnu aj súkromnú. A prečo taký návrh? Nie každý má doma internet, nie každý môže ísť na sociálne siete, ale každý má doma televíziu. Deti by ani v tomto čase nemali celkom od vyučovania „zlenivieť“. Viem, že toto štandardný pobyt a vedomosti získané počas vyučovania v škole nenahradí, ale udržuje ich pri vzdelávaní. A rodičia  by mali deti nabádať k tomu, že učiť sa nie je zbytočné, ale je to životná nevyhnutnosť!

VOJTECH RUŚIN pôsobí na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. 

Foto: Vojtech Rušin