Veda bez hraníc - Michal Skarba

Veda bez hraníc - Michal Skarba

V sérii Veda bez hraníc pokračujeme druhým rozhovorom s Michalom Skarbom o tom, čomu sa vedci v týchto dňoch venujú a ako napríklad vyzerá ich "home office". 

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?

Prvé týždne karantény som ešte preklenul nevyčerpanou dovolenkou z minulého roku. Keďže som experimentátor a moja fakulta je až do odvolania zatvorená, využívam toto obdobie ako príležitosť venovať sa z domu aktivitám, na ktoré mi obyčajne popri experimentoch nezostáva veľa času: najmä písaniu článkov, projektov (výskumných a študentských) a príprave popularizačných aktivít.

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?

Doma medzi klávesnicou, kuchyňou a posteľou. Výhoda je, že všetky presuny zvládam do 5 sekúnd, a to v rozčaptaných papučiach :)

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?

Virológia je mi veľmi vzdialený odbor, ale vo viacerých iných vedných odboroch poznám na Slovensku mimoriadne šikovných ľudí, svetovo uznávaných odborníkov, takže predpokladám, že koronavírus poženú kade ľahšie aj Slováci.

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?

Medzi všeobecnou populáciou takmer žiadny. Odpusťte mi pesimizmus, ale ľudstvo je masa, ktorá má veľmi veľkú zotrvačnosť, a pokiaľ na ľudí nepôsobí nejaká extrémne veľká sila, tak zotrváva v kľude alebo rovnomernom priamočiarom pohybe (Newtonov zákon). Asi je to chyba aj nás vedcov, že sme príliš introvertní, možno by bolo dobré (aj  prostredníctvom SOVVA) pripomínať, že len vďaka vede už nejakú dobu nežijeme v jaskyniach, potme, uzimení, hladní, na úteku pred divými zvermi a nezomierame v tridsiatich rokoch na pokazený zub.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?

Odborne sa ku koronavírusu neviem vyjadriť, ale vo všeobecnosti by ma veľmi potešilo, keby sa všetci ľudia pravidelne zamýšľali nad možnými dopadmi svojich činov na svoje okolie. Nemusíme už celý deň drieť na poli, čas na zamyslenie máme, ale nerobíme to. Bez kritického myslenia má naša spoločnosť veľmi nestabilné základy, čo sa ukazuje najmä v krízových časoch.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma?

Pokusy s mydlom, ktoré naznačujú ako bojuje umývanie rúk aj proti vírusom. Keď nalejeme do mierne mastného hrnca vodu, vytvorí sa na povrchu nesúvislý tenký mastný film. Keď sa filmu dotkneme prstom namočeným v čistiacom prostriedku, tuk sa okamžite rozostúpi do strán. Podobne sa rozpadne stena vírusu pôsobením obyčajného detergentu (mydla, umývacieho prostriedku, sprchového gélu).

 MICHAL SKARBA pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU.

Foto: SOVVA