Program Mirage

Európska noc výskumníkov 2019 v OC Mirage Žilina
27.9.2019, 9:00 - 21:00, vstup voľný

Motto: “Život ako ho (ne)poznáme”

Program:

  • 09:30 - Predstavenie programu podujatia, organizátorov/ partnerov
  • 09:40 - Súťažný kvíz, Anketa

  • 10:00 - Oficiálne otvorenie Festivalu vedy Noc výskumníkov

                       Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

                       Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

                       Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                                                                                                                                             

  • 12:00 - Súťažný kvíz

                       Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií

                       Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied

                       Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

                       Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied

                       Úrad priemyselného vlastníctva SR

  • 14:40 - Súťažný kvíz

  • 17:00 - Poďakovanie