Prednášky

Atrium Optima - Prednášky

Vtáčie embryo ako ho nepoznáme

Téma: Veterina
Prezentujúci: MVDr. Eva Petrovová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 13:30 - 27. 09. 2019 14:00

Krevety ako ich (ne)poznáme

Téma: Zoológia
Prezentujúci: MVDr. Richard Galajda, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 14:00 - 27. 09. 2019 14:30

Fascinujúca mikrobiológia - neuveriteľné veci o neviditeľnom svete mikroorganizmov

Téma: Biológia
Prezentujúci: prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 14:30 - 27. 09. 2019 15:00

Vážne i veselo o kliešťoch

Téma: Parazitológia
Prezentujúci: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 15:00 - 27. 09. 2019 15:30

Ako môžeme vidieť neviditeľný objekt pomocou vĺn

Téma: Medicína
Prezentujúci: RNDr. Valéria Verbová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 15:30 - 27. 09. 2019 16:00

Košická paleontológia vo svete: výpravy za dinosaurami

Téma: Paleontológia
Prezentujúci: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. Centrum interdisciplinárných biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 16:00 - 27. 09. 2019 16:30

Stavebné materiály ako ich nepoznáme

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 16:30 - 27. 09. 2019 17:00

Košický mestský ostrov tepla

Téma: Geografia
Prezentujúci: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 17:00 - 27. 09. 2019 17:30

Je zelená skutočne zelená?

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 17:30 - 27. 09. 2019 18:00

Košice – jedno z nachladnejších miest vo vesmíre

Téma: Fyzika
Prezentujúci: RNDr. Peter Skyba, DrSc Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: 27. 09. 2019 18:00 - 27. 09. 2019 18:30

Na stope častíc s najvyššou energiou vo vesmíre

Téma: Fyzika
Prezentujúci: RNDr. Pavol Bobik, PhD. Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: 27. 09. 2019 18:30 - 27. 09. 2019 19:00