Vedecké stánky

Obchodné centrum MAX - Vedecké stánky

EuroInformačné centrum EUROPE DIRECT POPRAD-Regionálne informačné centrum EU komisie a EU parlamentu

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Regionálne poradenské a informačné stredisko Poprad
Čas: Počas celého podujatia

Ako tancujú nukleové kyseliny?

Téma: Chémia
Prezentujúci: Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Kovy ako ich nepoznáme

Téma: Technika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Predstavíme si vedecké aktivity Výskumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Štátne lesy Tatranského národného parku, Výskumná stanica a Múzeum
Čas: Počas celého podujatia

Automatizácia - súčasť nášho života

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov
Čas: Počas celého podujatia

Plánuj, rozhoduj a zarábaj ako manažér

Téma: Manažment
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela, Inštitút manažérskych systémov
Čas: Počas celého podujatia

Je elektrická energia naozaj kvalitná?

Téma: Energetika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológii
Čas: Počas celého podujatia

Odhaľ forenznú chémiu

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra chémie
Čas: Počas celého podujatia

veDeckáreň - fyzika pre najmenších

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Základná škola s materskou školou
Čas: Počas celého podujatia

Malé zázraky s vodou a magnetom

Téma: Fyzika
Prezentujúci: ZŠ - Grundschule
Čas: Počas celého podujatia

Prolen - vlákna tretieho tisícročia

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Chemosvit Fibrochem a.s.
Čas: Počas celého podujatia

(Ne)známy Vesmír

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Astronomický ústav SAV,  Tatranská Lomnica (AsÚ SAV)
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj vedu nášho tela

Téma: Biológia
Prezentujúci: Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Čas: Počas celého podujatia

Naprogramuj štvorosového robota učením.

Téma: Informatika
Prezentujúci: TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Čas: Počas celého podujatia

Pozemné merania kozmického žiarenia rôznych energií na Lomnickom štíte.

Téma: Astrofyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, oddelenie kozmického žiarenia Lomnický štít
Čas: Počas celého podujatia

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk
Čas: Počas celého podujatia