Vedecké stánky

OC Mirage - Vedecké stánky

Roboty okolo nás

Téma: Robotika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie a výrobných systémov
Čas: Počas celého podujatia

Ako porozumieť peniazom a neutopiť sa v dlhoch

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra ekonomiky
Čas: Počas celého podujatia

Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy
Čas: Počas celého podujatia

Dedičnosť v krvi

Téma: Medicína
Prezentujúci: Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Zombie apocalypsa

Téma: Iné
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Sekcia cudzích jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania
Čas: Počas celého podujatia

Zásady správneho vykurovania

Téma: Energetika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Čas: Počas celého podujatia

Optická pinzeta

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) / Katedra fyziky
Čas: Počas celého podujatia

Parametrizácia funkcií LOGIT modelu pre deľbu prepravnej práce

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta/Katedra cestného staviteľstva
Čas: Počas celého podujatia

Vzdelanie – prvý krok k vede

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline
Čas: Počas celého podujatia

Železnica - známa i neznáma

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

Ako svetlo prenáša informáciu

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, KMIKT
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS - veľký skok pre výskumníka

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

Od vynálezu k patentu

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Čas: Počas celého podujatia

Bezpečnosť je základ

Téma: Bezpečnostné inžinierstvo
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Nauč sa prvú pomoc!

Téma: Záchranné služby
Prezentujúci: Slovenský Červený kríž, Územného Spolku Žilina
Čas: Počas celého podujatia

Oči - brána do mysle

Téma: Informatika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, UVP
Čas: Počas celého podujatia

Úspešné projekty podporené Európskou úniou

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Europe Direct Žilina
Čas: Počas celého podujatia

Bezpilotné lietadlá

Téma: Letectvo
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy
Čas: Počas celého podujatia

Skryté pod povrchom

Téma: Geotechnika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta / Katedra geotechniky
Čas: Počas celého podujatia

Nákladiakom cestou necestou

Téma: Doprava
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Kontajnerové námorné prístavy - prístavy 21. storočia

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Čas: Počas celého podujatia

Humanitné vedy moderne, zábavne, interaktívne

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied / Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra filozofie a religionistiky
Čas: Počas celého podujatia

Kultúrne dedičstvo vo virtuálnej realite

Téma: História
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied - Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Čas: Počas celého podujatia

Život rastlín pre život človeka

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

3D tlač v bežnom živote

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

Odhaľ tajomstvá konštruovania vecí okolo nás.

Téma: Strojárstvo
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania a častí strojov
Čas: Počas celého podujatia

Život na mesiaci

Téma: Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Autotronika a elektromobilita

Téma: Technika
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotecniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk
Čas: Počas celého podujatia