Vedecké stánky

Stará tržnica - Vedecké stánky

Pre všetkých zvedavých a tvorivých (Časopis Quark/FabLab)

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Čo sa skrýva za vôňou lesa?

Téma: Botanika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov, Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Čas: Počas celého podujatia

Drogy, hormóny a liečivá okolo nás

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Energia v hrsti

Téma: Energetika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Čas: Počas celého podujatia

Dizajn produktu ako ho nepoznáte

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta STU v Bratislave, Fakulta architektúry
Čas: Počas celého podujatia

Chemický programátor

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Čas: Počas celého podujatia

Chemický boháč

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológiea
Čas: Počas celého podujatia

Mikroplasty !?!

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislavem, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Slovensko má bioplast, ktorý sa rozloží v komposte

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a systentických polymérov
Čas: Počas celého podujatia

Pozri sa s nami do vesmíru!

Téma: Kozmonautika
Prezentujúci: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Čas: Počas celého podujatia

Priemyselná revolúcia naživo

Téma: Manažment
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

Superpočítače a (super)počítanie

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Výpočtové stredisko
Čas: Počas celého podujatia

Monitoring dopravy pre inteligentné mestá

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

Život v magnetickom poli

Téma: Zem
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ústav merania, Oddelenie zobrazovacích metód
Čas: Počas celého podujatia

Elektrotechnika a fyzika zblízka

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Čas: Počas celého podujatia

Vidíme neviditeľné

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Zahraj si na imaginárnom nástroji

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Materiály pre lepší život

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Čas: Počas celého podujatia

Inteligentné systémy pre Priemysel 4.0

Téma: Informatika
Prezentujúci: Paneurópska vysoká škola Fakulta informatiky, Laboratórium Priemysel 4.0
Čas: Počas celého podujatia

Žijeme vo svete plnom geometrie

Téma: Matematika
Prezentujúci: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry a geometrie
Čas: Počas celého podujatia

Riešky - Netradičná matematika

Téma: Matematika
Prezentujúci: Matematická spoločnosť - Mladý génius
Čas: Počas celého podujatia

Breyslet - systém na monitorovanie zdravotného stavu osôb

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

Interaktívna architektúra a priemyselné dedičstvo ako ho (ne)poznáme

Téma: Architektúra
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry
Čas: Počas celého podujatia

Čistíme Slovensko

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky
Čas: Počas celého podujatia

Spoznávaj vodu a život v nej

Téma: Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku
Čas: Počas celého podujatia

Ako zviditeľniť neviditeľné

Téma: Iné
Prezentujúci: Fyzikálny ústav SAV, Oddelenie Multivrstiev a Nanoštruktúr
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj, čo dokáže plazma

Téma: Fyzika plazmy
Prezentujúci: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Oddelenie fyziky plazmy
Čas: Počas celého podujatia

Zvedavá CHÉMia

Téma: Chémia
Prezentujúci: CHEM - Spolok študentov FCHPT STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Čas: Počas celého podujatia

Mitochondrie - bunkové elektrárne

Téma: Biológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie SAV
Čas: Počas celého podujatia

Svet anorganických materiálov

Téma: Anorganická chémia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie
Čas: Počas celého podujatia

Kozmické počasie, magnetické búrky a magnetický dáždnik

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi
Čas: Počas celého podujatia

Tajomný život (ne)život

Téma: Geológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Posvieť si na život

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Rádioaktivita okolo nás

Téma: Rádioaktivita
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Ústav vied o Zemi
Čas: Počas celého podujatia

Voda v krajine - nevyhnutnosť či riziko?

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Ústav hydrológie SAV
Čas: Počas celého podujatia

Zemetrasenia – zemský povrch v pohybe

Téma: Zem
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi SAV
Čas: Počas celého podujatia

Poznáš minerály a horniny?

Téma: Geológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav vied o zemi SAV
Čas: Počas celého podujatia

Zábavná geológia pre každého

Téma: Geológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav vied o zemi SAV
Čas: Počas celého podujatia

Hranie s časticami v CERNe

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univezita Komenského Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

Majú elektromagnetické polia vplyv na život buniek?

Téma: Biológia
Prezentujúci: SAV, Ústav merania SAV
Čas: Počas celého podujatia

Posvieťme si na molekuly – od jednoduchých farbív k solárnym článkom a späť

Téma: Iné
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta / Katedra anorganickej chémie, Laboratórium pokročilých materiálov a Chemický ústav
Čas: Počas celého podujatia

Cukry v diagnostike ochorení

Téma: Chémia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Chemický ústav
Čas: Počas celého podujatia

Plasty nie sú nepriateľ

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Čas: Počas celého podujatia

Kliešte, šváby a iné príšery v mestách

Téma: Zoológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie
Čas: Počas celého podujatia

Jazyk ako ho (ne)poznáme

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
Čas: Počas celého podujatia

Profesia účtovníka a audítora ako ju možno nepoznáte

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky
Čas: Počas celého podujatia

Americký kontinent - život a kultúra

Téma: Kultúra
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Čas: Počas celého podujatia

Dáva podnikanie životu krídla?

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Čas: Počas celého podujatia

My sme svet

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Čas: Počas celého podujatia

X-Linguae

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Čas: Počas celého podujatia

Nauč a zahraj sa s nami

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: KVANT spol. s r.o.
Čas: Počas celého podujatia

Zrkadlové hry

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS - veľký skok pre výskumníka

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

Oranžová obálka - ako vidieť do (finančnej) budúcnosti človeka

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Téma: Informatika
Prezentujúci: CVTI SR NP IT Akadémia
Čas: Počas celého podujatia

Ja som UK

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát
Čas: Počas celého podujatia

Buď STU!

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj svet vedcov

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Žijem vedu o.z.
Čas: Počas celého podujatia

Zdanie klame

Téma: Psychológia
Prezentujúci: CSPV SAV Ústav experimentálnej psychológie
Čas: Počas celého podujatia

LEAF - Pomáhame písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: LEAF
Čas: Počas celého podujatia

Mayský svet pred a po príchode Španielov

Téma: História
Prezentujúci: Filozofická fakulta Univerzity, Komenského v Bratislave, Centrum mezoamerických štúdií
Čas: Počas celého podujatia

(Ne)Slováci?

Téma: Spoločnosť a kultúra
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Čas: Počas celého podujatia

Čo vieme o autizme?

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave, Fyziologický ústav, Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Digitálna revolúcia v medicíne

Téma: Medicína
Prezentujúci: Academy organization
Čas: Počas celého podujatia

Ži v rovnováhe – nie pod tlakom!

Téma: Zdravie
Prezentujúci: Centrum experimentálnej medicíny, SAV; UK BA; Pracovná skupina Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Čas: Počas celého podujatia

Elektrárňa Piešťany

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Nadácia ZSE
Čas: Počas celého podujatia

Vymodeluj si svoj biznis

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Slovak Business Agency
Čas: Počas celého podujatia

Krotitelia plazmy

Téma: Fyzika plazmy
Prezentujúci: GA Drilling
Čas: Počas celého podujatia

Svet cez rôzne okuliare

Téma: Spoločnosť
Prezentujúci: Slovenská Akadémia Vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie
Čas: Počas celého podujatia

IBM Nové Zručnosti Pre Tvoju Kariéru

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: IBM International Services Centre, s.r.o
Čas: Počas celého podujatia

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Čas: Počas celého podujatia

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk
Čas: Počas celého podujatia

Laboratórium Dr. Skúmavku - posvieťme si spolu naimunológiu

Téma: Zdravie
Prezentujúci: MEDIREX GROUP všetko pre Vaše zdravie
Čas: Počas celého podujatia

Info stánok

Téma: Iné
Prezentujúci: Európska noc výskumníkov
Čas: Počas celého podujatia

EU corner

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovenku, EURACTIV Slovensko
Čas: Počas celého podujatia

Pohnite kostrou a pohnete rozumom

Téma: Zdravie
Prezentujúci: O2
Čas: Počas celého podujatia

Živá archeológia. Objavte s nami tajomstvo kniežacej hrobky z Popradu- Matejoviec.

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied Archeologický ústav
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj krajinu z vtáčej perspektívy

Téma: Technika
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied, Ústav krajinnej ekológie
Čas: Počas celého podujatia