Poznaním k ochran...

Poznaním k ochrane zvierat okolo nás

  • Téma: Ochrana prírody
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie a parazitológie

Poznaním k ochrane zvierat okolo nás

Informácie

Prostredníctvom interaktívnej expozície bude účastníkom predstavený terénny veterinársky a zoologický výskum voľne žijúcich druhov zvierat. Návštevníci stánku získajú informácie o tom, ako sa infekčné choroby stali novodobou výzvou pre prežívanie ohrozených druhov po celej planéte, ako veterinárska medicína bojuje proti vymieraniu druhov a ako aj my sami môžeme pomôcť zvieratám vo svojom okolí.