Potraviny ako ich...

Potraviny ako ich (ne)poznáme

  • Téma: Potravinárstvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín

Potraviny ako ich (ne)poznáme

Informácie

Hlavným cieľom účasti na podujatí bude prostredníctvom informačno-edukačnej prezentácie „Potraviny ako ich (ne)poznáme“ oboznámiť účastníkov podujatia o zložení mliečnych, mäsových a rastlinných potravín, resp. ich kvalite. Prezentácia stánku bude zameraná na označovanie potravín a ich kvalitu z pohľadu zloženia výrobkov, o ktoré sa spotrebitelia v súčasnej dobe zaujímajú. Účastníci podujatia budú mať možnosť vyskúšať si na trenažéri ako sa získava a dojí kravské mlieko. Zároveň im teoreticky vysvetlíme to ako sa z nadojeného mlieka vyrábajú mliečne výrobky ako jogurty a syry. Prostredníctvom zvieracieho puzzle modelu ošípanej sa záujemcovia oboznámia s delením mäsa a toho, aké mäsové výrobky sa z neho vyrábajú. Vysvetlíme aké sú rozdiely medzi tmavým, svetlým, kváskovým a bezlepkovým chlebíkom, a taktiež prostredníctvom mikroskopických preparátov poukážeme na to, čo nám spôsobí to, že nám cesto na výrobu chleba správne vykysne. Vysvetlíme dôvod použitia korenín a prídavných látok vo výrobe potravín, pričom účastníci si budú môcť otestovať svoje schopnosti rozlišovať vône vybraných druhov korenín. Prostredníctvom banneru bude prezentovaná Katedra hygieny a technológie potravín, jej podiel na výukovom procese, vedeckej činnosti a tiež by sa predstavil študijný odbor Hygiena potravín.