Čo sa skrýva v moči?

Čo sa skrýva v moči?

  • Téma: Veterina
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Čo sa skrýva v moči?

Informácie

Stánok Ústavu patologickej fyziológie UVLF v Košiciach s názvom Čo sa skrýva v moči bude prezentovať prítomnosť  parametrov vyšetrovaných v moči ako aj prítomnosť organických a anorganických zložiek, prípadne artefaktov v močovom sedimente zdravých/liečených pacientov.