Alternatívne biot...

Alternatívne biotesty

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra anatómie, histológie a fyziológie a Katedra biológie a genetiky

Alternatívne biotesty

Informácie

Prezentácia metód skúmania xenobiotík na živé systémy na úrovni celého organizmu, čo je v porovnaní s bunkovou alebo tkanivovou úrovňou komplexnejšie a reálnejšie.