Vieme akú vodu pi...

Vieme akú vodu pijeme?

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Vieme akú vodu pijeme?

Informácie

Formou interaktívnej expozície bude účastníkom prezentovaná:
- dôležitosť vyšetrenia kvality pitnej vody a jej úpravy pred jej použitím spotrebiteľom,
- praktické ukážky vyšetrenia kvality pitnej vody (pH, dusičnany, tvrdosť vody, nasýtenie kyslíkom), vyšetrenie indikátorovými papierikmi
- prezentácia kufríka so sadami na analýzu vzoriek vody priamo v teréne,
- možnosti znečistenia pitnej vody,
- požiadavky na odber vzoriek pitnej vody,
- nové metódy zvyšovania kvality vody