Biodiverzita ekos...

Biodiverzita ekosystémov

  • Téma: Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Biodiverzita ekosystémov

Informácie

Biologická diverzita - rozmanitosť života na Zemi zahŕňajúca milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ktoré vytvárajú ekosystémy.
Popis aktivít:
- opis a ukážky rozmanitosti zelene v mestskom prostredí,
- pozitívne vplyvy na reguláciu klímy na lokálnej úrovni,
- podpora zadržiavania vody,
- zvyšovanie atmosférickej vlhkosti,
- mulčovanie,
- fauna lúčneho ekosystému.