Lekáreň ako ju ne...

Lekáreň ako ju nepoznáme

  • Téma: Farmácia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra farmaceutickej technológie/Katedra farmakognózie a botaniky/Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Lekáreň ako ju nepoznáme

Informácie

Záujemcom odhalíme tajomstvo aj tých lekárenských priestorov, ktoré sú pre pacientov neprístupné. Taktiež získajú informácie o jednotlivých typoch lekárskych predpisov, s ktorými sa bežne stretávajú. Pripomenieme si dobu platnosti, počas ktorej je možné vyberať lieky v lekárni. Tí najmenší budú hravou formou spoznávať spôsoby podávania rôznych druhov liekov. Okrem toho sa návštevníci naučia, aký rozdiel je medzi pilulkou, pastilkou, tabletou a kapsulou. Budú si môcť vyskúšať adjustáciu (plnenie) kapsúl a dozvedia sa ako a z čoho sa vyrábajú. Mnohé liečivá ako chemické látky majú rastlinný pôvod. Akým spôsobom je možné tieto prírodné látky v zvýšenej miere z rastlín extrahovať, koncentrovať a štandardizovať je tiež témou expozície „Lekáreň ako ju nepoznáme“.