Ekológia a bezpeč...

Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy

Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave

Informácie

Ukážka modelu nákladného vozidla s aerodynamickými prvkami; simulácia stavu po použití alkoholu; súťaž v použití popruhov na upevnenie nákladu; meranie hluku (doplnené video -prezentáciami)

Viac informácií nájdete na www.kcmd.uniza.sk a https://www.facebook.com/katedraKCMD/