Dedičnosť v krvi

Dedičnosť v krvi

  • Téma: Medicína
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Dedičnosť v krvi

Informácie

Prednáška bude venovaná možnostiam výskumu krvi. Zameraná bude na využitie molekulových a biochemických metód pri analýze krvi. Prezentovaná bude ukážka krvného náteru pod mikroskopom, centrifugácia krvi na získanie krvnej plazmy, možnosti izolácie DNA z krvi a jej následné využitie pri ďalších analýzach.