inovujme.sk

inovujme.sk

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk

inovujme.sk

Informácie

Cieľom národného projektu inovujme.sk je inovatívne a kreatívne myslenie slovenských podnikateľov, zamestnancov a študentov stredných a vysokých škôl. Tak, ako vedci a výskumníci prinášajú do našich životov nové poznatky a nimi zlepšujú náš život, inovujme.sk prináša do slovenských podnikov a na školy nový spôsob myslenia, čím sa snaží posúvať krajinu dopredu aj ekonomicky. V spolupráci so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku budeme v našom stánku prezentovať aj praktické vyučovanie žiakov stredných škôl. Okrem toho má národný projekt pripravený test kreativity či inovačný kvíz o atraktívne ceny. Vo všetkých stánkoch budú mať podnikatelia možnosť prihlásiť svoj podnik na inovačný workshop. Rovnako sa naň môžu hlásiť aj študenti a pedagógovia zo všetkých stredných a vysokých škôl.

Viac informácií nájdete na www.inovujme.sk