Zásady správneho ...

Zásady správneho vykurovania

  • Téma: Energetika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Zásady správneho vykurovania

Informácie

V stánku budú prezentované zásady správneho vykurovania domácností najmä tuhými palivami, tzv. "desatoro správneho kuriča", tak aby spaľovanie bolo efektívne a najmä ekologické. Prezentované budú výsledky laboratórnych meraní počas spaľovania suchého dreva, vlhkého dreva, rôznych odpadov (PET fľaše, domový odpad a pod.) v malom zdroji tepla a názorná ukážka spôsobu merania plynných emisií a tuhých znečisťujúcich látok v spalinách.