Optická pinzeta

Optická pinzeta

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) / Katedra fyziky

Optická pinzeta

Informácie

Manipulácia s mikročasticami a sub-mikročasticami pomocou svetelného lúča. Optická pinzeta ako víťaz Nobelovej ceny za fyziku v roku 2018. Experimentujte a objavujte s nami!

Viac informácií nájdete na https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_tweezers