Parametrizácia fu...

Parametrizácia funkcií LOGIT modelu pre deľbu prepravnej práce

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta/Katedra cestného staviteľstva

Parametrizácia funkcií LOGIT modelu pre deľbu prepravnej práce

Informácie

Prezentovanie modelu dopravy a deľby prepravnej práce ako jeho súčasť.