Vzdelanie – prvý ...

Vzdelanie – prvý krok k vede

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline

Vzdelanie – prvý krok k vede

Informácie

Prvým krokom k vede je kvalitné a podnecujúce vzdelanie s tradíciou. UNIZA sa snaží zvýšiť atraktívnosť  vedy a vzdelávania najmä technických predmetov žiakom základných škôl a stredných škôl. Vzdelanie a veda kráčajú ruka v ruke k úspešnej budúcnosti.

Viac informácií nájdete na www.uniza.sk