Železnica - známa...

Železnica - známa i neznáma

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Železnica - známa i neznáma

Informácie

Prezentované budú princípy riadenia a zabezpečenia jazdy vlakov. K dispozícii budú malé modely koľajových vozidiel a koľajníc.

Viac informácií nájdete na www.kzd.uniza.sk