Od vynálezu k pat...

Od vynálezu k patentu

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Od vynálezu k patentu

Informácie

Kvízy o vynálezoch a vynálezcoch, workshopy resp. diskusie  na mieste na tému vynálezy, patenty a tvorivosť určené nielen odbornej, ale aj detskej a laickej verejnosti. Súčasťou aktivít bude stojan s informačnými materiálmi a publikáciami o ochrane duševného vlastníctva a PC s prístupom do patentových databáz.

Viac informácií nájdete na https://www.upv.sk/ a https://www.facebook.com/patentovat.sk/