Bezpečnosť je základ

Bezpečnosť je základ

  • Téma: Bezpečnostné inžinierstvo
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Bezpečnosť je základ

Informácie

Stánok je zameraný na poukázanie možnosti ochránenie svojho majetku pomocou rôznych typov zabezpečovacích systémov. Návštevníci stánku si budú môcť vyskúšať otvoriť cylindrickú vložku pomocou rôznych typov špecializovaného náradia bez jej poškodenia alebo oboznámiť sa s možnosťou efektívneho zabezpečenia svojej domácnosti elektrickými zabezpečovacím systémom.