Oči - brána do mysle

Oči - brána do mysle

  • Téma: Informatika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, UVP

Oči - brána do mysle

Informácie

Analýza vplyvu vonkajších podmienok na ľudský faktor pri interakcii so strojom v reálnom alebo simulovanom prostredí (reakčný čas, správanie sa v krízových situáciach, a pod.)
- Analýza vplyvu duševného stavu človeka na jeho spôsobilosť práce so strojmi a prístrojmi
- UX testovanie

Viac informácií nájdete na http://hmi-lab.uniza.sk