Bezpilotné lietadlá

Bezpilotné lietadlá

  • Téma: Letectvo
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy

Bezpilotné lietadlá

Informácie

V našom stánku vysvetlíme všetky aspekty prevádzky bezpilotných lietadiel: technické novinky, bezpečnostné systémy, legislatíva, atď. K dispozícii budú bezpilotné lietadlá a simulátor.