Kontajnerové námo...

Kontajnerové námorné prístavy - prístavy 21. storočia

  • Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Kontajnerové námorné prístavy - prístavy 21. storočia

Informácie

Námorná doprava prešla výraznými zmenami vplyvom kontajnerizácie nákladu od 50-tych rokov dvadsiateho storočia. Kontajnery ako intermodálne nákladové jednotky sa používajú na prepravu rôzneho druhu spotrebného tovaru vyrobeného najmä v ázijských krajinách. Z dôvodu nárastu množstva nákladu prepraveného v kontajneroch námorné prístavy museli prejsť určitými zmenami, aby zvýšili svoju priepustnosť. Z jednou možností, ako zvýšiť túto priepustnosť, je automatizácia manipulačných procesov v kontajnerových termináloch námorných prístavov. Automatizované kontajnerové terminály vo svete sa odlišujú stupňom automatizácie a manipulačnej techniky použitej na manipulovanie kontajnerov.

Viac informácií nájdete na http://www.svetdopravy.sk/nove-trendy-zvysovania-priepustnosti-v-kontajnerovych-terminaloch-namornych-pristavov/