Humanitné vedy mo...

Humanitné vedy moderne, zábavne, interaktívne

  • Téma: Spoločnosť a kultúra
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied / Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra filozofie a religionistiky

Humanitné vedy moderne, zábavne, interaktívne

Informácie

Praktické ukážky hier v anglickom jazyku pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Paralelne s hrami budú prebiehať minisúťaže v anglickom jazyku, súťaže k aktuálnym spoločenským a politickým problémom, ako aj vedomostný kvíz obsahovo zameraný na zvyšovanie povedomia o členstve v Európskej únii.