Kultúrne dedičstv...

Kultúrne dedičstvo vo virtuálnej realite

  • Téma: História
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied - Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo vo virtuálnej realite

Informácie

Návštevníkom podujatia bude prostredníctvom rozšírenej a virtuálnej reality prezentovaný vybraný objekt kultúrneho dedičstva (možnosť prezerania objektu v 3D cez smartfón a manipulácia s objektom prostredníctvom pomocného 2D nákresu umiestneného na podložke). Okrem zaujímavých historických informácií o objektoch, sa záujemcovia dozvedia aj o procese prípravy predložených virtuálnych 3D modelov. Prostredníctvom VR headsetu bude vo vedeckom stánku dostupná i interaktívna prezentácia interiéru historického obydlia.