3D tlač v bežnom ...

3D tlač v bežnom živote

  • Téma: 3D Tlač
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

3D tlač v bežnom živote

Informácie

Ako vieme využiť 3D tlačiareň v bežnom živote. Aké veci bežnej potreby zvládneme vytlačiť na 3D tlačiarni.

Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/FRI3DPRINT/