Odhaľ tajomstvá k...

Odhaľ tajomstvá konštruovania vecí okolo nás.

  • Téma: Strojárstvo
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania a častí strojov

Odhaľ tajomstvá konštruovania vecí okolo nás.

Informácie

Odhalenie tajomstiev konštrukcie vecí okolo nás pomocou videoskopu, skeneru, vysokorýchlostnej kamery, čítačky elektronických kódov