Európska noc výskumníkov 2016 v Banskej Bystrici

Európska noc výskumníkov 2016 v Banskej Bystrici

27 vedeckých stánkov v Europa shopping centre a prezentácie výskumných ústavov SAV, Univerzity Mateja Bela, Technickej univerzity vo Zvolene, či Žilinskej univerzity a Univerzity Komenského. 30.9.2016, 9:00- 21:00, Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR a Europa Shopping Centre