Kunsthalle

Kunsthalle

27.9.2019, piatok, vstup voľný 

Kunsthalle, Námestie SNP 12, Bratislava

Na programe intenzívne pracujeme, informácie doplníme už čoskoro.