Veda bez hraníc - "Myslím, že na Slovensku máme mnoho šikovných vedcov, ktorí sa chcú zapojiť do boja proti koronavírusu."- Martina Gáliková

Veda bez hraníc - "Myslím, že na Slovensku máme mnoho šikovných vedcov, ktorí sa chcú zapojiť do boja proti koronavírusu."- Martina Gáliková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19? 

Situácia ohľadom COVID-19 sa ma zatiaľ pracovne dotýka len mierne. Keďže sa mi pred pár dňami narodilo bábätko, tak či tak by som v tieto dni pracovala z domu. Samozrejme, občas by som už rada šla aspoň na krátko do laboratória, za súčasnej situácie to však odkladám na neskôr.

Ako prebieha Váš deň v práci v dnešných dňoch?  

Pracovne prebieha môj deň viac-menej podľa plánov pred odchodom na materskú dovolenku. Pracujem z domu, so študentami komunikujem cez mail a Skype... Ťažko sa mi však plánuje laboratórna práca na ďalšie týždne. V máji sme chceli začať s rozsiahlymi experimentami, keďže však nevieme ako sa situácia vyvinie, časť práce asi budeme musieť presunúť na neskôr.

Máme na Slovensku dostatočné kapacity na to, aby sa aj vedeckí pracovníci dokázali zapojiť do boja proti koronavírusu?   

Myslím, že na Slovensku máme mnoho šikovných vedcov, ktorí sa chcú zapojiť do boja proti koronavírusu, a ktorí by dokázali významne pomôcť (či už radami kompetentným ohľadom opatrení ako zvládať a zmierniť dopad COVID19 na populáciu, priamo testovaním a organizáciou testovania, liečby, atď.).  Osobne však nedokážem posúdiť, nakoľko majú kapacity a podmienky pre túto prácu. 

Aký dopad bude mať podľa vás súčasná kríza na vnímanie vedcov, dôležitosti výskumu a vedeckej práce a potreby investovať do vedy  z hľadiska verejnosti a ľudí na Slovensku?  

Dúfam, že ľudia už dnes omnoho viac oceňujú prácu lekárov, zdravotných pracovníkov  i vedcov pracujúcich v oblasti medicíny.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie, aby ľudia v dnešných dňoch robili/nerobili?  

V prvom rade je potrebné dôsledne dodržiavať oficiálne nariadenia a odporúčania.  A samozrejme pomáhať starším a rizikovým skupinám obyvateľstva (napr. s nákupmi, online komunikáciou s úradmi, ak sami nevedia používať internet, atď. ) a tak minimalizovať nutnosť ich vychádzania medzi ľudí.

Aký vedecký experiment by ste odporučili deťom, ktoré sú doma? 

Deti by mali experimenty robiť len pod dozorom rodičov, alebo minimálne s ich súhlasom. Na Youtube možno nájsť obrovské množstvo jednoduchých, rýchlych vedeckých experimentov pre deti, na ktoré postačia bežné veci z domácnosti. Konkrétny výber závisí od veku a preferencií. Deti si tiež môžu zasadiť fazuľky alebo iné semienka a pozorovať ich rast,  na balkóne alebo za oknami kŕmiť a pozorovať vtáctvo... Teraz, keď deti trávia veľa času doma, by som tiež odporúčala knižky a videá o prírode, a čo najviac rozhovorov a podnetov od rodičov.

MARTINA GÁLIKOVÁ pôsobí na Ústave zoológie SAV. 

Foto: Martina Gáliková