Prednášky

Obchodné centrum MAX - Prednášky

Rozprávka o upírovi

Téma: Medicína
Prezentujúci: Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, vedúci Centra aplikovaného výskumu Univer-zitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach
Čas: 27. 09. 2019 09:30 - 27. 09. 2019 10:15

Odhaľovanie tajomstiev Slnka

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Mgr. Peter Gömöry, PhD. Astronomický ústav SAV
Čas: 27. 09. 2019 10:30 - 27. 09. 2019 11:15

O čom je dátová veda?

Téma: Informatika
Prezentujúci: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. Fakulta matematiky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: 27. 09. 2019 11:30 - 27. 09. 2019 12:15