Psy sa (ne) bráni...

Psy sa (ne) bránia útokom

  • Téma: Vzdelávanie
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky

Psy sa (ne) bránia útokom

Informácie

Bezpečné vzťahy medzi človekom a psom si vyžadujú pochopenie signalizácie psov. Najmä deti sú vystavené vysokému riziku poranenia psami. Častokrát deti, alebo rodičia nepoznajú varovné príznaky predchádzajúce uhryznutiu. Expozícia bude vizuálnou formou informovať ako správne interpretovať reč tela psa.
Návštevníci expozície budú mať možnosť oboznámiť sa so základnými pravidlami prevencie pred uhryznutím psom, „vycvičiť“ si virtuálneho psa, alebo si zahrať vedomostný kvíz pre najmladších.