Chémia trochu inak

Chémia trochu inak

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Chémia trochu inak

Informácie

Hlavnou úlohou je prezentovať verejnosti "chémiu trochu inak".  Teda tak ako ju skutočne nepoznáme. Chémia nie sú iba teoretické definície, vzorce a výpočty. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú experimenty, ktoré nadchnú, zaujmú a pobavia detí aj dospelých.

Viac informácií nájdete na www.uvlf.sk