Roboty okolo nás

Roboty okolo nás

  • Téma: Robotika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra automatizácie a výrobných systémov

Roboty okolo nás

Informácie

Návštevníci  budú  mať  možnosť  vidieť  ukážky rôznych robotických zariadení ako napríklad mechanizmus s paralelnou kinematikou, robotizovanú montáž, ďalej kolesové, kráčajúce a lietajúce mobilné  roboty, prípadne ukážky programovania, tvorby riadiacich a simulačných programov.