Ako svetlo prenáš...

Ako svetlo prenáša informáciu

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, KMIKT

Ako svetlo prenáša informáciu

Informácie

Ukážka prenosu svetla optickým vláknom,
použitie optického vlákna ako prenosového média,
ukážka merania dĺžky optického vlákna,
zváranie optických vlákien.