Nákladiakom cesto...

Nákladiakom cestou necestou

  • Téma: Doprava
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Nákladiakom cestou necestou

Informácie

Aktivity budú zamerané na demonštrovanie vplyvu nákladnej dopravy na cesty, obydlia a iné stavby. Ukážeme prečo sa na domoch pri cestách tvoria trhliny, na cestách koľaje a prečo musíte chodiť s autom do servisu. Všetko toto ukážeme na modeli nákladného auta na diaľkové ovládanie a modeloch cesty a budov.