Život rastlín pre...

Život rastlín pre život človeka

  • Téma: Biotechnológie
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií

Život rastlín pre život človeka

Informácie

Rastliny sú nevyhnutné pre život človeka. Tvoria pre nás životné prostredie, sú zdrojom množstva látok bez ktorých by život človeka na Zemi nebol možný. Ukážeme si naživo a pod lupou kultúrne plodiny, ktoré človek využíval kedysi a dnes (konopa siata, mak siaty, ovos a iné). Na jednoduchých experimentoch si ukážeme, aké látky rastlina produkuje ako svoje primárne a sekundárne metabolity a aký prospech majú pre zdravie a krásnu človeka.