Život na mesiaci

Život na mesiaci

  • Téma: Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva

Život na mesiaci

Informácie

S využitím technológie virtuálnej reality (HTC VivePro/Acer Mixed Reality) vezmeme užívateľa do vesmíru a umožníme mu poprechádzať sa po ňom. S využitím interaktívnych ovládačov môže užívateľ plniť jednoduché úlohy a zadania podľa scenára. Ukážka bude zameraná pre nižšie vekové kategórie (základné a stredné školy), ale aj pre dospelých.

Viac informácií nájdete na http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/