Autotronika a ele...

Autotronika a elektromobilita

  • Téma: Technika
  • Miesto konania: OC Mirage
  • Prezentuje: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotecniky a informačných technológií

Autotronika a elektromobilita

Informácie

Ukážky exponátov z oblasti automobilového priemyslu.

Viac informácií nájdete na https://kme.uniza.sk/multimedia/