Vedecké stánky

Atrium Optima - Vedecké stánky

Chémia trochu inak

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Čas: Počas celého podujatia

Inteligentné stavebné konštrukcie

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Ovládaj počítačové autíčko silou myšlienky

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Vedecko - umelecká ľudská slza

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Parazit – akčný hrdina

Téma: Parazitológia
Prezentujúci: Parazitologický ústav SAV
Čas: Počas celého podujatia

(U)taj(e)ný svet bezpečnosti

Téma: Informatika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Čaro aditívnej výroby

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií
Čas: Počas celého podujatia

Poznáš svoj mikrobióm?

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Neviditeľní ochrancovia v tvojich črevách

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

(Ne)poznaná mechanochémia

Téma: Nanotechnológie
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Zážitky s matematikou

Téma: Matematika
Prezentujúci: Združenie STROM, o. z.
Čas: Počas celého podujatia

Príbehy budúcich osobností Slovenska

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: LEAF
Čas: Počas celého podujatia

Nová stratégia „krotiteľov“ kliešťov

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Čas: Počas celého podujatia

Geografickí pomocníci

Téma: Geografia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

Tajomný svet neurónov

Téma: Biológia
Prezentujúci: Neurobiologický ústav SAV
Čas: Počas celého podujatia

Vznik, rast a vzhľad minerálov

Téma: Mineralógia
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Poznaním k ochrane zvierat okolo nás

Téma: Ochrana prírody
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra epizootológie a parazitológie
Čas: Počas celého podujatia

FLL + LEGO + inovatívne výskumné projekty

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány
Čas: Počas celého podujatia

Vyrobené z rastlín

Téma: Botanika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Botanická záhrada
Čas: Počas celého podujatia

Prach okolo nás

Téma: Geotechnika
Prezentujúci: Ústav geotechniky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Ľudské telo pod mikroskopom

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Študujeme, čo jeme a pijeme

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Čas: Počas celého podujatia

Proteíny ako ich nepoznáme

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

VEDA neKLAMe

Téma: Iné
Prezentujúci: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Čas: Počas celého podujatia

Archeologické nálezisko v Nižnej Myšli

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Archeologický ústav SAV
Čas: Počas celého podujatia

Neboj sa robotov

Téma: Robotika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS - veľký skok pre výskumníka

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Čas: Počas celého podujatia

Mapujeme svet

Téma: Geotechnika
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii
Čas: Počas celého podujatia

Bezpečnosť je základ

Téma: Bezpečnostné inžinierstvo
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Čas: Počas celého podujatia

Objav svet ekológie

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

Elektronika okolo nás

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Čas: Počas celého podujatia

Neviditeľní pomocníci z mikrosveta

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra mikrobiológie a imunológie
Čas: Počas celého podujatia

Astro Show

Téma: Vesmír
Prezentujúci: VeniaSol s.r.o.
Čas: Počas celého podujatia

Baktérie, známy (neznámy) svet

Téma: Medicína
Prezentujúci: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Čas: Počas celého podujatia

Prevencia a trestanie trestných činov

Téma: Právo
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Implantáty na mieru

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Materiály ako ich nepoznáme

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Pneumobil SjF TUKE

Téma: Strojárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

TUKE ECO RACING

Téma: Strojárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Vakcinácia psov - ako a prečo?

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra farmakológie a toxikológie
Čas: Počas celého podujatia

Psy sa (ne) bránia útokom

Téma: Vzdelávanie
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Čas: Počas celého podujatia

Si verejne správnou osobou?

Téma: Spoločnosť
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Čas: Počas celého podujatia

Vlastná 3D tlačiareň

Téma: 3D Tlač
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

Digitalizácia ako budúcnosť stavebníctva

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Potraviny ako ich (ne)poznáme

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín
Čas: Počas celého podujatia

Matematika v experimentoch

Téma: Matematika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Prekvapujúci svet mikroorganizmov

Téma: Mikrobiológia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Tajomná chémia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Čo sa skrýva v moči?

Téma: Veterina
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Čas: Počas celého podujatia

Chémia v obývačke - lampa a sviečka

Téma: Chémia
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Zaujímavý život experimentálnej fyziky

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Stavebné materiály... ako ich nepoznáme

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Alternatívne biotesty

Téma: Medicína
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra anatómie, histológie a fyziológie a Katedra biológie a genetiky
Čas: Počas celého podujatia

Vieme akú vodu pijeme?

Téma: Iné
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Čas: Počas celého podujatia

Peniaze sveta: úloha hodnoty v rozhodovaní

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Stavba očami termovízie

Téma: Stavebníctvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Život v kameni

Téma: Geológia
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii
Čas: Počas celého podujatia

Častice ako ich (ne)poznáme

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Biodiverzita ekosystémov

Téma: Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Čas: Počas celého podujatia

Lekáreň ako ju nepoznáme

Téma: Farmácia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra farmaceutickej technológie/Katedra farmakognózie a botaniky/Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Čas: Počas celého podujatia

Materiály - budúcnosť v našich rukách

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Čas: Počas celého podujatia

Keď kosti prehovoria.

Téma: Antropológia
Prezentujúci: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Čas: Počas celého podujatia

Tropickí kamaráti okolo nás

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Čas: Počas celého podujatia

Preskúmajte podvodný svet spoza skla

Téma: Biológia
Prezentujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, AQUA-TERRA KLUB
Čas: Počas celého podujatia

Euro info stánok

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Europe Direct Košice
Čas: Počas celého podujatia

Autíčko na vodíkový pohon

Téma: Strojárstvo
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Objavuj svet so Steelparkom

Téma: Iné
Prezentujúci: K 13 - Košické kultúrne centrá
Čas: Počas celého podujatia

Supravodivosť a nízke teploty

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Zábava s vákuom

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Staň sa svetovým podnikateľom

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta
Čas: Počas celého podujatia

Euro info stánok

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: SOVVA, o.z.
Čas: Počas celého podujatia

Fyzika pod drobnohľadom počítača

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Čas: Počas celého podujatia

SPACE::LAB

Téma: Kozmonautika
Prezentujúci: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čas: Počas celého podujatia

Tvorba hier a virtuálna realita, PREDICON

Téma: Virtuálna realita
Prezentujúci: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Čas: Počas celého podujatia

Chyť ma keď to dokážeš : logistika

Téma: Virtuálna realita
Prezentujúci: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Čas: Počas celého podujatia

inovujme.sk

Téma: Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra, národný projekt inovujme.sk
Čas: Počas celého podujatia

Laboratórium Dr. Skúmavku

Téma: Zdravie
Prezentujúci: MEDIREX GROUP všetko pre vaše zdravie
Čas: Počas celého podujatia